Sykefraværsoppfølging
Regnbuen helsesenter kan gå gjennom og utarbeide rutiner for oppfølging av sykefravær. Vi foretar også opplæring av ledere.
Ved sykefravær bistår vi i dialogmøter og med kontakt mellom NAV, fastlege, bedriften og den ansatte inkludert: 
  • oppfølging av den sykmeldte
  • tilrettelegging og tilpasning av arbeidssituasjonen slik at den sykmeldte kan komme raskere tilbake på jobb.
Regnbuenhelsesenter / Vestre kjennervei 2B, 3420 Lierskogen / Telefon: 32240440 / E-post: koordinator@regnbuen.nhn.no