Ultralyd
Tilbud til pasienter hos lege og naprapat fra april/mai 2017

Legene og naprapaten på Regnbuen Helsesenter har nylig vært på kurs i diagnostisk ultralyd. Vi har planlagt å gå til anskaffelse av et apparat som vil bli brukt i klinikken. Dette kommer til å være et løft for den fremtidige behandlingen av pasientene ved Regnbuen Helsesenter. Ultralyd bruker ikke røntgenstråler og er trygt å bruke på alle pasienter.
 
Fordeler med ultralyd:
- Med kort eller ingen ventetid vil pasientene kunne undersøkes her på kontoret. 
- Våre behandlere har tidligere hatt god erfaring med injeksjoner av kortison, dry needeling mm. Denne typen behandling vil nå kunne bli enda mer effektiv takket være ultralyd.
- Våre leger vil kunne screene risikogrupper for blant annet gallestein, utposning på hovedpulsåren urinretensjon mm.
- Svangerskapskontroller vil kunne bedres med bruk av ultralydundersøkelse. Det vil ikke være mulig å vurdere nakkefold eller andre fostermisdannelser. 
 
Åpen dag:
Lege Gard Bruset vil bruke ultralyd til å undersøke hovedpulsåren til de som ønsker dette. Det vil bli satt av ca 10 minutter per undersøkelse. Dersom dersom undersøkelsen går fort vil det være anledning for å se på noe øvrige organer. For en best mulig undersøkelse bør den som undersøkes være fastende, eller ikke ha spist siste 2 timene. 
Regnbuenhelsesenter / Vestre kjennervei 2B, 3420 Lierskogen / Telefon: 32240440 / E-post: koordinator@regnbuen.nhn.no